Условия за поверителност

Effectgroup.bg използва Cookies с цел предоставяне на услугата в случаи като: съхранение на настройки на услугата, запазване на критерии за търсене, автоматичен вход, статистика, Cookies за управление на банер системата.

Cookies на трети страни: Сайтът използва Google Analytics за статистически цели. Информация за употребата на Cookies от тяхна страна може да намерите в техния сайт.

Effectgroup.bg не съхранява в Cookies лична информация.

По всяко време имате възможност да промените настройките на Вашия браузър: да приема всички Cookies, да Ви пита изрично за всяко Cookie или да забраните изцяло получаването на Cookies. Информация за настройките на Вашия браузър можете да намерите в неговата документация.

Поради това че за нормалното функциониране на сайта са необходими Cookies, тяхното изключване може да доведе до невъзможност да ползвате част от функционалностите на сайта.

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА COOKIES (БИСКВИТКИ)

Cookies (Бисквитките) са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги.

Effectgroup.bg прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

Cookies (Бисквитките) се използват за следните цели:

Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.) – Срок за съхранение: Временно (за времето на престоя Ви в Сайта), Тези Cookies (Бисквитките) са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на Сайта. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.

Срок за съхранение: До 6 /шест/ месеца от последното ползване.

Контрол на Cookies (Бисквитките) в браузъра

В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на Cookies (Бисквитките) от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.

Политика за защита на личните данни

От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните или GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни, както и да защити правото на лицата на неприкосновеност на личните данни, тяхната защита и превенция на злоупотребата с лични данни или информация. Регламент е документ, който е задължителен за всяка държава – член на Европейския съюз и има пряко действие в законодателството на държавата, дори да противоречи на законодателството в съответна държава – член, приложим е даден Регламент.

Регламент (ЕС) 2016/679 въвежда редица изисквания, които следва да бъдат приложени от Effectgroup.bg. Ние сме длъжни да ви информираме какви точно данни и защо ги използваме, да искаме вашето съгласие, преди да ги използваме, да посочваме всички трети лица/други компании, с които евентуално обменяме вашите данни. Имайте предвид, че Effectgroup.bg използва стандартизирани услуги, например Google Analytics. Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефонен номер, адрес на живеене, IP адрес.

Effectgroup.bg не изисква каквато и да било регистрация на потребители, имена, предоставяне на телефонен номер, адрес, име и други.

Effectgroup.bg не събира от потребителите на уебсайта пряко каквито и да било данни, освен Cookies. Останалите данни, които уебсайта събира като логове за IP адреси и данните от Google Analytics са защитени от съответните доставчици на услуги и съгласно техните условия за защита на личните данни. Superhosting.bg – https://blog.superhosting.bg/gdpr.html (Идентификатор на устройство (device ID) за мобилни апликации, с висока степен на уникалност; Идентификатор на браузъра, с висока степен на уникалност; История на посетените страници, включително и вторична обработка, с цел установяване на предпочитанията Ви към определени типове съдържание; История на направените от Вас търсения в нашите страници; Някои типове поведение – напр. списък с прегледаните реклами според тяхната категория и взаимодействието Ви с тях – наличност на рекламата във видимата част на браузъра Ви; направени кликове; натискания на бутоните за скриване на рекламата и други.)

Данни, събирани от прочитане на Cookies (Бисквитките):

При ползване на нашия уебсайт Effectgroup.bg, използваме Cookies (Бисквитките). Те представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър и се съхраняват на устройството ви, за да може сайтът да го разпознава. Повечето Cookies (Бисквитките) не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни, с които можем да ви идентифицираме пряко. Cookies (Бисквитките), са най-основно следене на поведението ви в следните направления:

Проследяване на секции в нашия сайт, които посещавате;

Колко време отделяте в даден сайт;

Рекламите, които сте видели и/или сте последвали;

Кога посещавате наши сайтове и сайтове на наши партньори, сервиращи наши java скриптове и др.

Споделяне на информация с трети лица

Effectgroup.bg не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица, освен ако това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето разрешение, или в някоя от следните случаи: Google със своите продукти Google Analytics, Google Adwords, Google Adsense и Facebook или по разпореждане на държавни и съдебни органи.

Съхранение на информация

Информацията, се съхранява на защитени сървъри, наети от специализиран доставчик на такъв тип услуга, на територията на Република България. Effectgroup.bg ограничава достъпа до информация за клиентите си дори за свои служители. Съхраняваме информацията не повече от 1 (една) година.

Права на потребителите

Потребителите на услуги от Effectgroup.bg имат право да изискват информация за това какви точно лични данни се обработват конкретно за даден потребител, да изискат събраната информация, да коригират лични данни (ако такива са събрани), да се изтрият или ограничат лични данни, да възразят срещу използването или събирането на лични данни, както и да подадат жалба до съответния надзорен държавен орган.

Линк към регламента за GDPR:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R0679